เกษตรกรโยนก เชียงแสน ขอบคุณบิ๊กป้อมและ บจธ. หลังจัดหนักซื้อที่แปลงใหญ่ 426 ไร่ ช่วยเกษตรกรให้มีที่ดินทำกินพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งเที่ยวเชิงเกษตร ​​

       ถ้าพูดถึงอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายแล้ว จัดได้ว่าเป็นหัวเมืองชายแดนที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง  ทำให้เกิดการกว้านซื้อที่ดินไปเป็นจำนวนมาก  ราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้นถึงไร่ละกว่า 1 ล้านบาท  จนเกษตรกร และผู้ยากจนต่างได้รับผลกระทบเนื่องจากไม่สามารถซื้อที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง เกษตรกรบ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 6 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และอีกหลายหมู่บ้านใน ตำบลโยนก รวมทั้งตำบลใกล้เคียงที่ขาดที่ดินทำกิน จึงได้ร่วมตัวกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน โยนกนคร (บ้านสันต้นเปา) เพื่อขอรับความช่วยเหลือที่ดินทำกินจาก บจธ.

พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เปิดเผยว่า พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแล บจธ.  ได้ให้ บจธ. เข้าไปช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร (บ้านสันต้นเปา) ล่าสุด บจธ. ได้จัดซื้อที่ดินเนื้อที่ประมาณ 426 ไร่  ใช้งบประมาณจัดซื้อทั้งหมด 92,896,340 บาท ในราคาไร่ละ 218,000 บาท  เพื่อนำมาบริหารจัดการให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ จำนวน 100 ราย เฉลี่ยรายละ 3 - 4  ไร่  เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สุดตั้งแต่ บจธ. ดำเนินการมา และเตรียมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมาเป็นของ บจธ. ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ จากนั้นจึงทำสัญญาเช่ากับเกษตรกรและสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ในวันทำสัญญาทันที

นายกิตชนพงษ์  อินต๊ะมูล ที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน โยนกนคร (บ้านสันต้นเปา) เปิดเผยว่า แนวทางการพัฒนาพื้นที่ ทางกลุ่มได้มีการพูดคุยในเบื้องต้นแล้วเห็นตรงกันว่า พื้นที่ที่ บจธ. จัดซื้อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน โยกนกนคร (บ้านสันต้นเปา) อยู่ในทำเลเหมาะสม ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเชียงแสนหลายแห่ง เช่น วัดพระธาตุจอมกิตติ วัดพระธาตุผาเงา ทะเลสาปเชียงแสนซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปด้วย สำหรับแนวทางการพัฒนาพื้นที่หลังจากที่โอนกรรมสิทธิ์และทำสัญญาเช่าที่ดินเรียบร้อยแล้ว  ทางกลุ่มเตรียมพัฒนาสาธารณูปโภค ทำถนนสายหลักคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน จะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564  หลังจากนั้นเกษตรกรแต่ละคนจึงจะเข้าไปพัฒนาแปลงของตัวเองได้ โดยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนา โดยสมาชิกในกลุ่มจะลงแรงช่วยกัน ส่วนแบบบ้านก็จะสร้างตามแบบที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งได้ลงนามในลงบันทึกความร่วมมือกับ บจธ. เป็นผู้ออกแบบให้  ส่วนโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เช่น แหล่งน้ำในแปลง ไฟฟ้า  ประปา ฯ จะขอการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีอยู่ในอำเภอเชียงแสน ซึ่งขณะนี้กลุ่มได้เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว

6 ตุลาคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai