วศ. ต้อนรับอธิบดีคนใหม่

        (1 ตุลาคม 2563)  ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยช่วงเช้าวันนี้ นพ.ปฐมเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย สักการะศาลพระภูมิ พระนารายณ์ และอนุสาวรีย์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในห้องทำงานอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่    กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมให้การต้อนรับ

ประวัติโดยสังเขปของ นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ เกิดเมื่อวันที่ 30 มกราคม พุทธศักราช 2506 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้าน Public Health มหาวิทยาลัย Johns Hopkins  ประเทศสหรัฐอเมริกา และการศึกษาอื่นๆ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต , เทคโนโลยีบัณฑิต (วิทยาการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 

ประวัติการทำงาน

 พ.ศ.  2529 – 2531     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรือง 
  พ.ศ.   2538 – 2543    ผู้อำนวยการส่วนอาชีวเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและพันธุกรรม กรมการแพทย์ 
  พ.ศ.   2543 – 2553   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  พ.ศ.   2553 – 2555    รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  พ.ศ.   2555 – 2559   รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
  พ.ศ.   2560 – 2562    รองปลักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  พ.ศ.   2559 – 2560    ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านส่งเสริมสุขภาพ (นายแพทย์) (ด้านสาธารณสุข) 
  พ.ศ.   2562 – 2563    รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  พ.ศ.   2563 – ปัจจุบัน  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

2 ตุลาคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai