DIP เผยความสำเร็จโครงการ “Agro Beyond Academy” ติดปีกอาวุธนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ไทย เสริมแกร่งสู่ความยั่งยืน

14 กันยายน 2563 - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (DIP) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกับบริษัท วู้ดดี้เวิลด์ จำกัด ประกาศความสำเร็จโครงการ Agro Beyond Academy ยกระดับศักยภาพของนักธุรกิจด้านเกษตรกรรมและเกษตรเชิงอุตสาหกรรมของประเทศไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม จัดพิธีปิดพร้อมมอบโล่และประกาศนียบัตรรับรองผู้เข้าร่วมหลักสูตรดีเด่น

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ภายใต้การดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาแนวคิดปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรม ผ่านการเปิดคอร์ส e-Learning ภายใต้ชื่อโครงการ “Agro Beyond Academy” โดยจับมือพันธมิตรระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และบริษัท วู้ดดี้เวิลด์ จำกัด เพื่อร่วมสนับสนุน ส่งเสริมผู้เข้าร่วมในโครงการฯ ที่นักธุรกิจด้านเกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ให้พร้อมก้าวสู่การเป็นสุดยอดนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมไทยแบบอย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจในท้องถิ่นและชุมชนได้

“โครงการ Agro Beyond Academy เป็นโครงการเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาธุรกิจเกษตรให้ประสบความสำเร็จ โดยความพิเศษของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โครงการฯ ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านงานการประชาสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ คุณวุฒิธร มิลินทจินดา หรือวู้ดดี้ มาสร้างสรรค์โครงการโดยร่วมจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความพิเศษและน่าสนใจ จึงทำให้โครงการประสบผลสำเร็จและได้รับการตอบรับที่ดี ทำให้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนราว 3,000 คน ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจและประชาชนทั่วไปที่สนใจ แบ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมจำนวน 51% และกำลังสนใจเริ่มต้นธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมใหม่จำนวน 49%” ดร.ณัฐพล กล่าว

ดร.ณัฐพล กล่าวถึงภาพรวมของโครงการ Agro Beyond Academy ว่า เป็นการเรียนแบบ e-Learning หรือนำแพลตฟอร์มออนไลน์มาใช้สำหรับการเรียนการสอน ซึ่งจะมีจำกัดจำนวนชั่วโมงของการเรียนและหลักสูตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 7 วัน แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตรวิชา ได้แก่ หลักสูตรทางด้านการบริหารจัดการ 9 ชั่วโมง, หลักสูตรด้านการตลาด 13 ชั่วโมง และหลักสูตรทางด้านการบัญชีและการเงิน 8 ชั่วโมง โดยโครงการฯ ได้มีการเชิญเหล่าวิทยากรผู้มากประสบการณ์ทั้ง 16 ท่าน จากแวดวงธุรกิจด้านเกษตรกรรมและเกษตรอุตสาหกรรมมาเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ พร้อมเชิญเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ผู้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ อาทิ คุณเชียร์ - ทิฆัมพร ฤทธาอภินันท์, คุณตุ๊ก - ชนกวนันท์ รักชีพ และคุณเอกกี้ - เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ เป็นต้น มาเข้าร่วมคลาสเรียนพร้อมร่วมแชร์ประสบการณ์จริงจากการทำธุรกิจให้ผู้เข้าร่วมโครงการฟัง

นอกจากนี้โครงการ Agro Beyond Academy ยังมีการติดตามผลการเรียนของผู้เข้าเรียน และมีการทำแบบสอบถาม Pre-Post test เพื่อเป็นการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามที่โครงการกำหนดและได้ประสิทธิภาพจริง ซึ่งสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่มีคะแนนสูงและผ่านเกณฑ์การประเมิน โครงการจะมอบโล่ ใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึกเพื่อรับรองการผ่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ


โครงการ Agro Beyond Academy ได้ดำเนินการมาในเฟสสุดท้ายของกิจกรรม คือการสรุปและประมวลผลการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าด้านผู้ประกอบการ และนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่างให้การยอมรับถึงศักยภาพและหลักสูตรการเรียนที่ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้จัดขึ้นมาในครั้งนี้ โดยมีความเห็นว่า โครงการ Agro Beyond Academy เป็นเวทีแห่งโอกาสในการเสริมสร้างความรู้ และสร้างประสบการณ์พิเศษในมิติใหม่ ผ่านการนำแพลตฟอร์มออนไลน์มาประยุกต์ใช้เพื่อเข้าถึงนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมไทยได้อย่างครอบคลุม พร้อมกับความรู้ที่ได้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในธุรกิจ และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรได้จริง ทั้งนี้จากการสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  สามารถที่จะนำไปปรับแผนธุรกิจ การขยายธุรกิจและการตั้งธุรกิจเกษตรใหม่ ส่งผลให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10% จำนวนมากกว่า 2,100 คน

“ความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นการติดอาวุธให้นักธุรกิจด้านเกษตรกรรมและเกษตรเชิงอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้เติบโตและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิสรัปชั่น โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการที่มีมาอย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นรากฐานสำคัญในการผลักดันนักธุรกิจไทยให้ประสบความสำเร็จในแบบยั่งยืน โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เชื่อว่าสำหรับการจัดกิจกรรมในปีต่อๆ ไปจะได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นไปอีก สำหรับแนวทางการดำเนินงานของโครงการ Agro Beyond Academy ในครั้งต่อไปจะเพิ่มความพิเศษและเพิ่มศักยภาพ ขีดความสามารถให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างไรต่อไปนั้นคงต้องรอติดตามกัน” ดร.ณัฐพล กล่าวสรุป14 กันยายน 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai