ชวนเที่ยวงาน SMART FARMER อัจฉริยะยุวเกษตร 5 - 6 กันยายนนี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงาน “SMART FARMER อัจฉริยะยุวเกษตร” ชมนิทรรศการคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตร นิทรรศการเกษตรพอพียงเมือง อบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมชม ช้อป แบบจุใจกับสินค้าเกษตรปลอดภัย สไตล์คนรักสุขภาพวิถี New normal ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นายสหภูมิ   ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดเผยว่า  “พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงาน “SMART FARMER อัจฉริยะยุวเกษตร”เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทย และสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผนวกกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยภายในงานมีนิทรรศการคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตร นิทรรศการเกษตรพอพียงเมือง การจัดอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการมากกว่า 10 หลักสูตร และกิจกรรมอื่นๆอีกหลากหลาย ทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด”

นิทรรศการคนรุ่นใหม่ หัวใจเกษตร จาก YOUNG SMART FARMER คนรุ่นใหม่ ผู้มีหัวใจพอเพียงรักในวิถีเกษตร มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากการทำการเกษตร อาทิ การปลูกผักสลัดอินทรีย์ การดูแลผักสลัดในช่วงฤดูฝน รวมถึงการเก็บเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูกในฤดูกาลหน้า เพื่อจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจสู่การพึ่งตนเอง

นิทรรศการนวัตกรรมเกษตรพอเพียงเมือง แม้ว่ามีพื้นที่จำกัด แต่ไม่ใช่ข้อจำกัดของการทำเกษตรโดยนำเสนอรูปแบบการทำการเกษตรของคนเมือง เรียนรู้การทำการเกษตรในพื้นที่จำกัด เพื่อการสร้างคลังอาหารให้ตนเองและครอบครัว เช่นการปลูกผักในท่อพีวีซี การปลูกผักกลับหัว การปลูกผักในวัสดุเหลือใช้ การปลูกผักวิถีคนเมือง การรดน้ำผักในยุค 4 G ผ่านระบบ IoT (Internet of Things)  อบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ หลักสูตรปรับน้ำ ปรุงดิน เพื่อการเกษตร หลักสูตร 1 ไร่ ทำกิน ทำขาย หลักสูตรสวนป่า พัฒนาเกษตรยั่งยืน หลักสูตรสปาเกลือหอม แช่เท้าเพื่อสุขภาพ หลักสูตรการทำจุลินทรีย์จาวปลวก เป็นต้น และอีกหลายวิชาที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ ทั้งหมดนี้เรียนรู้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นิทรรศการพิเศษ “จักสืบ จักสาน อัตลักษณ์ วัฒนธรรมเกษตร” นิทรรศการที่รวบรวมเครื่อง จักสานของเกษตรกรที่เคยมีการใช้งานมาจัดแสดง เพื่อเชื่อมโยงเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนผ่านเครื่องจักสาน  เปิดให้เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดบริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ที่พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม และตื่นตาตื่นใจกับการผจญภัยในป่าจำลองเสมือนจริงเรียนรู้สมดุลธรรมชาติ สมดุลชีวิตภายในพิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร สนุกทะลุจอกับภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ 3 เรื่อง 3 รส ในราคาพิเศษ!! แชะภาพกับมุมโปรดคู่ใจ!!ในโซนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM แวะจิบกาแฟ เพิ่มความสดชื่นท่ามกลางบรรยากาศท้องทุ่ง ชมความน่ารักของสัตว์ในวิถีเกษตร สัมผัสเสน่ห์ของวิถีเกษตรไทยกับโซนบ้านเรือนไทย 4 ภาค เรียนรู้การเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงผ่านฐานการเรียนรู้ อาทิ เกษตรประณีต 1 ไร่ พอเพียง การทำนาอินทรีย์ 

ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก ด้วยการนำถุงผ้ามาช้อป ตะกร้ามาใส่ของ พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรม “เพาะ แจก แลก เปลี่ยน” นำภาชนะเหลือใช้ ถุงพลาสติก แก้วน้ำมาเพาะกล้าไม้กลับไปดูแลต่อที่บ้าน

สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนครเดิม) ริมถนนพหลโยธิน กม.46-48 จ.ปทุมธานี หรือทาง www.wisdomking.or.th LineID:@wisdomkingfan ทาง Facebook.:.พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

2 กันยายน 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai