เปิดแล้ว...วันนี้!! งานรักษ์พืช รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรไทย 14 – 16 สิงหาคม 2563 ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นางสาวสำเภาว์  งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม  พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฝ่ายพัฒนา ประธานพิธีเปิดงาน “รักษ์พืช รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรไทย” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี 

นางสาวสำเภาว์  งามเชย เปิดเผยว่า “เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จึงกำหนดจัดงาน “รักษ์พืช รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรไทย” ขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม พุทธศักราช 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเล็งเห็นและทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากร น้ำและป่า สู่การใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรมาอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริ และการรักษาทรัพยากร พร้อมทั้ง ร่วมสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย และชาวโลก เพื่อนำไปเป็นแนวทางประกอบอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืน พร้อมการอนุรักษ์ หวงแหน ทรัพยากร”

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการพิเศษ “89 ภูมิปัญญา รู้ รักษา ทรัพยากรไทย” นิทรรศการที่รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย ถ่ายทอดโดยตรงจากพี่น้องเครือข่ายผ่าน 10 ฐานการเรียนรู้ คือ ข้าวคือชีวิตและวัฒนธรรม ธัญพืช ธัญญาหารเพื่อสุขภาพ อาหารดี วิถีไทย สารพันเครื่องดื่มจากธรรมชาติ สุขกาย สุขใจด้วยสมุนไพร สวยงามด้วยธรรมชาติ พืชพรรณดี ปัจจัยสี่พอเพียง ดินดีจุลินทรีย์ช่วยเสริม เครื่องใช้ไม้สอย และช่างเกษตร ประดิษฐ์คิดค้น เรียนรู้แบบเต็มที่ ไม่มีกั๊ก  นิทรรศการพันธุ์ไม้สีม่วง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึง 9 พันธุ์ไม้ในพระราชดำริ ประกอบด้วย มะเกี้ยง มะกิ้ง ชาเมี่ยง กล้วยไม้ ทุเรียน น้อยหน่าเครือ ตีนฮุ้งดอย ยางนา สัก นำเสนอเรื่องราวของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อให้เข้าใจถึงคุณค่า ความหมาย ความสำคัญ สะท้อนความหลากหลายของพันธุกรรม อันเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าและประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

อบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ หลักสูตรโซล่าเซลล์เพื่อการพึ่งตนเอง โดยอาจารย์ธนภพ เกียรติฉวีพรรณ หลักสูตรน้ำหมักสารพัดประโยชน์ โดยอาจารย์เมธยา ภูมิระวิ  หลักสูตรการเลี้ยงชันโรง สไตล์ชาวบ้าน โดยอาจารย์พร้อมพงศ์ สุพรรณ หลักสูตรโคก หนอง นา ตามศาสตร์พระราชา พระอาจารย์สังคม  ขุนศิริ (ธนปัญโญ) และหลักสูตรขนมปัง ไม่ง้อเตาอบ โดยอาจารย์สุพัตรา อุสาหะ และอีกหลากหลายวิชาที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ ลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พิเศษ สำหรับผู้ที่เข้าอบรมรับเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าพืชบำรุงดินไปปลูกที่บ้าน ชม ชิม ช้อป ตลาดนัดองค์ความรู้ พบกับสินค้าเกษตรปลอดภัย ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ ทั่วประเทศ กว่า 300 บูธ

พบกับพื้นที่การเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงกับโซน WISDOM FARM สะพานไม้ไผ่กลางแปลงนาอินทรีย์ ชมความน่ารักของสัตว์ในวิถีเกษตร ชมบ้านเรือนไทย 4 ภาค เรียนรู้วิถีเกษตรไทยผ่านนิทรรศการวิถีชีวิต 4 ภาค และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อทุกท่านจะได้เข้ามาท่องเที่ยว เรียนรู้อย่างปลอดภัย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171, 094-649-2333คลิกดูรายละเอียดได้ที่.www.wisdomking.or.th .. facebook/Instagram ID:wisdomkingfan และ @Line ID: @wisdomkingfan

14 สิงหาคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai