พระภิกษุศาสนทายาท ทัศนศึกษา พุทธมณฑล,วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร, วัดพระศรีรัตนศาสดารามและวัดแทนวันดีเจริญสุข

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 พระภิกษุศาสนทายาทโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 จำนวน 46 รูป และพระพี่เลี้ยง เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พุทธมณฑล, วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร, วัดพระศรีรัตนศาสดารามและวัดแทนวันดีเจริญสุข เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็น หนึ่งในกิจกรรมของโครงการฯ

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  กล่าวว่า วันนี้ เราได้พาพระภิกษุศาสนทายาทและพระพี่เลี้ยงรวม 70 รูป มาทัศนศึกษาเริ่มต้นด้วยพุทธมณฑล เพื่อสักการะพระทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารเพื่อกราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตมพุทธเจ้า พร้อมกับเข้ากราบสักการะและรับฟังโอวาทจากพระพรหมเวที(สุเทพ ผุสสธมโม) เจ้าอาวาส

ต่อจากนั้นก็จะพาไปพระบรมมหาราชวังเพื่อเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วโดยได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกัปวัตนสูตรและเจริญภาวนาในพระอุโบสถ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ตลอดจนสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกๆ พระองค์

ส่วนตอนเย็นเราจะพาวัดแทนวันดีเจริญสุขเพื่อกราบสักการะรับฟังโอวาทจากพระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ เจ้าอาวาส พร้อมกับร่วมทำวัตรเย็น และพักค้างคืน ณ วัดแห่งนี้

13 สิงหาคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai