คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดพิธีตักบาตรพระโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติฯ

คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดพิธีตักบาตรโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 ณ วัดถ้ำเขาวง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 เปิดเผยว่า คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นกลุ่มคณะบุคคลที่ปรารถนาจะเห็นแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เราจึงได้ดำริและริเริ่มทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อยอยกพระพุทธศาสนาและแก้ปัญหาทุกยากให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งมวล ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ตนเพิ่งประกอบภารกิจสำคัญ 2 ประการที่ บ้านท่าลาด ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ คือ การไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 69 ตัว

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวสุรินทร์ ทำให้ตนและคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้มองเห็นปัญหาทุกข์ยากของพี่น้องคนไทยและเกิดกำลังใจที่จะต้องสานต่อภารกิจเพื่อให้คนไทยและชาติไทย ก้าวพ้นจากปัญหาทั้งปวงเพื่อพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคชาวศิวิไลซ์ และไทยมหารัฐสืบต่อไป

โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 เราตั้งใจจัดขึ้นเพื่อหวังที่จะสร้างศาสนทายาทเพื่อการสืบทอดอายุพระศาสนา และเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งว่า แม้เมื่อเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้แล้ว ยังมีพระภิกษุศาสนทายาทอีกมากกว่า 18 รูป ที่ยังไม่ลาสิกขา และประสงค์จะบวชต่อไปเรื่อยๆ โดยมีพระศาสนทายาทถึง 8 รูปที่อธิษฐานพรรษาแล้ว ณ วัดถ้ำเขาวงแห่งนี้

ทั้งนี้ ตนและคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตั้งใจจะจัดการอุปสมบทศาสนาทายาทเฉลิมพระเกียรติ เช่นนี้ในรุ่นต่อๆ ไปอีกเพื่อความมั่นคงสภาพรของพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

 

10 สิงหาคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai