คณะปวงชนชาวไทยฯ จัดกิจกรรมเพื่อเป็นบุญใหญ่ ถวายเป็นพระราชกุศลและสืบทอดจารีตประเพณีไทย

นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์  ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และภาคีเครือข่าย  เป็นประธานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระใหม่ในตอนเช้า จากโครงการอุปสมบทศาสนาทายาทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  

ในช่วงบ่าย นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ซึ่งเป็นปางสำหรับผู้เกิดวันจันทร์ จำนวน 69 องค์ โดยเป็นปางวันราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระตำหนักแดง วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร

นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์  ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และภาคีเครือข่าย  เป็นประธานพิธี กล่าวว่า วันนี้ตรงกับวันที่ 28 กรกฏาคม 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 เป็นวันที่มีความสำคัญวันหนึ่งของชาติ คือ วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จะมีพระชนม์มายุครบ 68 พรรษา เนื่องในวโรกาสวันมงคลนี้ โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1 ได้กำหนดให้มีการตักบาตรพระภิกษุศาสนทายาทขึ้นเพื่อเป็นบุญใหญ่ 2 ประการ คือ 1.เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และ 2. เพื่อให้ศาสนทายาท ญาติมิตรผู้ปกครอง ท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมมงคลขึ้น 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การตักบาตรศาสนทายาท กิจกรรมที่ 2 พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กิจกรรมที่ 3 การเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ประเทศชาติและทุกท่านที่มาร่วมงาน กิจกรรมที่ 4 ถวายภัตราหาเพลแด่พระภิกษุศาสนทายาท พระพี่เลี้ยง และสงฆ์ในวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และประการที่ 5 ประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ความสูง 69 เซนติเมตร จำนวน 69 องค์

29 กรกฏาคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai