รพ.ธนบุรี เปิด Drive-In Unit แยกพื้นที่ตรวจโรคทางเดินหายใจ ปิดโอกาสรับเชื้อ เพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ป่วย

โรงพยาบาลธนบุรี เน้นย้ำความห่วงใยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ด้วยมาตรการความปลอดภัยเข้มงวด สร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดรูปแบบการบริการเพิ่มความสะดวกและเป็นส่วนตัว ปิดโอกาสการรับเชื้อ และคลายความกังวลให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ด้วยบริการ Drive-In Unit คลินิกพิเศษสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่มีอาการหวัด ไข้ ไอ เจ็บคอ แบบ One Stop Service 

นพ.วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี เปิดเผยว่า ห้องตรวจ Drive-In Unit ถูกออกแบบเป็นห้องปลอดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ และมีอาการมาไม่เกิน 1 สัปดาห์ เข้ามารับการตรวจรักษาด้วยความสบายใจและคลายความกังวล ภายใต้ความสะดวกและปลอดภัย โดยจัดให้มีห้องตรวจจำนวน 6 ห้อง ทุกห้องมีระบบปรับอากาศแบบ fresh air พร้อมทั้งติดตั้งเครื่อง UV เพื่อทำให้มั่นใจว่าห้องปราศจากเชื้อ และมีมาตรการในการทำความสะอาดห้องตรวจด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อทันทีที่ตรวจรักษาผู้ป่วยแต่ละรายเสร็จ  ซึ่งผู้ป่วยทุกท่านที่เข้ารับบริการสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการตรวจรักษาในห้องที่สะอาดปลอดเชื้อ และเป็นส่วนตัว 

บริการ Drive-In Unit เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะ ตั้งจุดบริการอยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร 2 และแยกให้บริการออกจากอาคารหลักอย่างชัดเจน ผู้ป่วยที่มีอาการ ไข้ ไอ หรือเจ็บคอ สามารถเข้ามารับการตรวจรักษาได้ทันที หรือโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 1645 กด 1 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับการจองคิวและเข้ารับการตรวจรักษาได้ตามวันและเวลานัดหมาย โดยสามารถนำรถเข้าจอดบริเวณหน้าห้องตรวจ และผู้ป่วยสามารถเข้าไปรับการตรวจในห้องตรวจได้ทันที ซึ่งทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมพื้นที่จอดรถไว้ถึง 20 ช่อง สามารถรองรับรถที่จะหมุนเวียนเข้ารับบริการได้อย่างเพียงพอ 

นพ.วชิรบุณย์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การเปิดบริการห้องตรวจแบบ Drive-In Unit สำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ ทำให้ผู้ป่วยเกิดความสบายใจที่จะไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการนำเชื้อไปแพร่กระจายให้กับผู้ป่วยทั่วไปที่รับบริการในอาคารหลัก ขณะเดียวกันผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ก็ไม่ต้องไปรอรับการตรวจรักษาปะปนกับรายอื่นที่มีอาการเดียวกัน เพราะมีการแยกห้องตรวจไว้เฉพาะอย่างชัดเจน เรียกว่าลดความเสี่ยงทั้งสองทาง

นอกจากนี้บริการ Drive-In Unit ยังเป็นบริการรูปแบบใหม่มุ่งเน้นไปที่ผู้รับบริการเป็นสำคัญ สะดวก ปลอดภัย และไม่ปะปนกับผู้อื่น สร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยที่จะเข้ามาใช้บริการ ประกอบกับคำแนะนำจากกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับมาตรการการแยกพื้นที่ปลอดเชื้อในโรงพยาบาลเพื่อลดโอกาสการสัมผัสเชื้อ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองและตรวจรักษาในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย

ส่วนการเข้ารับบริการ Drive-In Unit มีวิธีการที่ง่าย สะดวก และปลอดภัย โดยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขับรถเข้ามารับบริการได้ที่ Drive-In Unit บริเวณด้านหน้าอาคาร 2 โดยมีป้ายบอกเส้นทางไว้อย่างชัดเจน   
2. เจ้าหน้าที่ดูแลให้บริการและสอบถามข้อมูล เพื่อลงประวัติ ทำทะเบียน รวมทั้งตรวจสอบสิทธิเบิก-จ่าย โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องลงจากรถ 
3. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการภายในห้องตรวจส่วนตัวที่สะอาดและปลอดเชื้อ 
4. หลังจากคุณหมอตรวจและสั่งยาเรียบร้อยแล้ว สามารถชำระเงินพร้อมกับรับยาภายใต้การแนะนำจากเภสัชกร โดยสามารถรออยู่ในห้องตรวจหรือออกไปรอในรถของผู้ป่วยเองก็ได้ 

สำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการตรวจรักษาโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่อง เช่น โรคเบาหวาน ความดัน ไขมันสูง โรคทางสูตินรีเวช โรคระบบประสาทและสมอง โรคกระดูกและข้อ เป็นต้น สามารถรับบริการที่ศูนย์แพทย์เฉพาะทางตามอาการของแต่ละโรคภายในพื้นที่อาคารหลักได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจด้วยมาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวด โดยมีการเตรียมพื้นที่บริการให้เหมาะสมและการปรับระบบการบริการเพื่อลดความเสี่ยง กำหนดทุกจุดเข้า-ออกของโรงพยาบาลมีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมซักประวัติ การทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อยและพื้นที่สาธารณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือในพื้นที่บริการทุกจุดอย่างเพียงพอ รวมถึงกำหนดให้ผู้ที่มารับบริการทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างในระหว่างรอตรวจ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้มารับบริการทุกท่าน

“โรงพยาบาลธนบุรีของเรามุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าในการพัฒนาการดูแลรักษาและบริการ เพื่อให้ผู้ที่มารับบริการที่ให้ความไว้วางใจกับโรงพยาบาลธนบุรีได้รับความพึงพอใจในการดูแลรักษาและบริการยิ่งๆ ขึ้นไปครับ” นพ. วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี กล่าวทิ้งท้าย

1 มิถุนายน 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai