บิ๊กป้อมสั่งการให้หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้สั่งการให้ บจธ. เร่งดำเนินการความช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 โดยเปิดช่องทางในการให้ประชาชนได้มีที่ดินทำกินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตได้อย่างยังยืน

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และผู้บริหาร บจธ. ได้เดินทางลงพื้นที่ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยชาวจันทบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กว่า 90 ราย ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปไม่มีรายได้ และเดือดร้อนไม่มีที่ดินทำกิน โดยขอให้ บจธ. เข้าช่วยสนับสนุนจัดซื้อที่ดินจำนวน 77 ไร่ ให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ต่อสู้วิกฤติในช่วงวิกฤติโควิด-19 

นายธีรพัฒน์ อนุพันธ์ ประธานกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา กล่าวว่า วันนี้เราดีใจและขอขอบคุณรัฐบาล นำโดย พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นอย่างยิ่ง ที่สนับสนุนพี่น้องเกษตรกรกลุ่มของเรา ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน กว่า 90 คน ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ เกษตรกรบางรายที่รับจ้างและเช่าที่ดินทำกินขาดรายได้ จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี และได้ยื่นหนังสือขอให้ บจธ. สนับสนุนจัดซื้อที่ดินให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้เช่า และเช่าซื้อ เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเนื้อที่ 77 ไร่  โดยกลุ่มตั้งใจจะทำเกษตรผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9  มุ่งปูพื้นฐานให้เกษตรกรรุ่นใหม่ (smart farmer) ในชุมชนได้เรียนรู้วิถีของการทำเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีประยุกต์เข้ากับศาสตร์พระราชา 

พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน กล่าวว่า หลังจากที่ บจธ. ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของกลุ่มวิสาหกิจฯ แล้ว ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับเจ้าของที่ดิน สำรวจรังวัด และนัดลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายกับเจ้าของที่ดิน ในวันนี้ประสบความสำเร็จไปด้วยดี คาดว่าจะสามารถจัดสรรให้พี่น้องได้เข้าทำกินในที่ดินได้เร็วๆ นี้ และยังมีพี่น้องตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกองทุนที่ดินทำกิน ตำบลทับไทร ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 100 ราย เดินทางมาร่วมรับฟังและรับรู้หลักเกณฑ์แนวทางการช่วยเหลือของ บจธ. ด้วย หลังจากนี้ บจธ. จะได้มีการสนับสนุนการฝึกอบรม พัฒนาจิตใจและศาสตร์พระราชาให้แก่พี่น้องทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่รวยแต่มีกิน มีความมั่นคงและยั่งยืนในชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

15 พฤษภาคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai