วช. ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด -19 หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน

วช. เผยอีกบทบาทช่วงสถานการณ์โรคโควิด -19 จัดตู้ “ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด -19” หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) มีบทบาทหน้าที่ในช่วงวิกฤตโควิด-19 หลายประการ โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดของรัฐบาล (ศบค.) มีโครงสร้างที่มีหน่วยปฏิบัติการเฉพาะด้าน ในการดำเนินงาน ควบคุมและบริหารสถานการณ์โควิด รัฐบาลให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะนวัตกรรมทางการแพทย์ ศบค.จึงจัดให้มี ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ การวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้วช. มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน องค์ความรู้ต่าง ๆ ในด้านการวิจัย การพัฒนาและนวัตกรรม เพื่อประกอบกับข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วจากแหล่งต่าง ๆ เชื่อถือได้ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบาย โดย วช. ยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนนักวิจัยและประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมขับเคลื่อนให้มีการวิจัยพัฒนา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการแพทย์ หน้ากากอนามัย ชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพสูง วิจัยด้านยาและวัคซีน โดยประยุกต์หน่วยงานต่าง ๆ ให้ขับเคลื่อนไปในทางเดียวกัน ส่วนบุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ของวช.ในฐานะที่เป็นคนไทยยังได้มีส่วนร่วม ทำงานเป็นจิตอาสาต่าง ๆ เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะจากโรคโควิด-19 ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม และในช่วงที่ผ่านมาวช.ได้มีกิจกรรมหลายอย่าง และเจ้าหน้าที่วช.ได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ที่ช่วยทำให้พวกเราทุกคนได้มีส่วนร่วมได้นำของที่มีอยู่เพื่อบริจาคหรือช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภาวะในสถานการณ์โควิดนี้ 

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อในประเทศขณะนี้ถือว่า ควบคุมได้ แต่ในต่างประเทศยังมีหลายพื้นที่ที่ยังควบคุมการติดเชื้อไม่ได้ เราจึงต้องทำ 2 อย่างควบคู่กันไป ต่อเนื่องและสอดคล้องกันคือ ดูแลให้การติดเชื้อในประเทศอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อรายใหม่เข้ามาจากต่างประเทศ นอกจากนี้ผอ.วช. ได้แนะแนวทางปฏิบัติตนของประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 2 ว่า “ในขณะนี้เราต้องทำ 2 อย่าง อย่างแรกคือ ระมัดระวังไม่ให้เกิดการติดเชื้อ ขณะเดียวกันเราต้องสามารถที่จะผ่อนปรนผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า ประชาชนสามารถที่จะดำรงชีวิตและทำกิจกรรมต่าง ๆได้ ประชาชนจะต้องมีองค์ประกอบ 2 อย่างด้วยกัน อย่างแรกคือ อนามัยส่วนบุคคล จำเป็นจะต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 2.ยังต้องปฏิบัติเพิ่มเติมในจุดที่มีความเสี่ยงสูง เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงหรือไปอยู่ในที่มีคนอยู่คับคั่ง เป็นต้น

15 พฤษภาคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai