รพ.ธนบุรีขยายบริการการรักษาด้วยมาตรการสกัดแพร่-รับเชื้อ แยกพื้นที่ดูแล ผู้ป่วยนอก-ในไม่ต้องกังวล “โควิด-19”

นพ.วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี เปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้เกี่ยวกับกรณีที่รพ.ธนบุรีได้จัดเตรียมมาตรการดูแลป้องกันผู้ป่วยที่เข้ามารับการตรวจรักษาภายในโรงพยาบาลธนบุรี ทั้งผู้ป่วยที่มารับการรักษาเป็นประจำ และผู้ป่วยใหม่ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษา โดยมีการเตรียมพื้นที่บริการให้เหมาะสม และการปรับระบบการบริการเพื่อลดความเสี่ยง รวมถึงการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน

นพ.วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ

ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี

การเตรียมพื้นที่บริการโดยการแยกพื้นที่สำหรับตรวจคลินิกโรคหวัด หรือโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อความปลอดภัยไม่ปะปนกับผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาทั่วไป และเป็นไปตามมาตรฐานการลดความเสี่ยงตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการออกแบบจัดแบ่งภายในคลินิกอย่างเป็นสัดส่วนสำหรับผู้ป่วยเด็กกับผู้ใหญ่ โดยจัดห้องตรวจเฉพาะไว้ แต่ละห้องมีการติดตั้งแผงอะคริลิคไว้ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคในอากาศ ที่สำคัญอีกอย่างคือระบบปรับอากาศภายในคลินิกนี้ใช้ระบบ fresh air พร้อมทั้งติดตั้ง UV Filter ไว้ทำหน้าที่กรองอากาศอย่างละเอียด มีการทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ทั้งผู้ป่วยและญาติรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคลินิกนี้

นพ.วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี การทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการ ได้แก่ ลิฟต์โดยสาร ราวจับบันได โต๊ะทำงาน มือจับประตู ลูกบิด บริเวณจุดสัมผัสและอุปกรณ์ต่างๆ ได้รับการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโดยทำความสะอาดวนเป็นวงรอบตลอดเวลาการใช้งาน พื้นที่นั่งรอถูกจัดเว้นระยะ 1-2 เมตร พื้นที่ยืนในลิฟต์ให้เว้นระยะห่างกันตามหลัก social distancing สำหรับทีมแพทย์และพยาบาลได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้รับบริการ โดยได้เปิดคลินิกเฉพาะทางด้านต่างๆ ครบถ้วนทุกวัน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามเพื่อนัดหมายเข้ารับการตรวจรักษาได้ตลอดเวลาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 รศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ประจำศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลธนบุรี

อย่างไรก็ตามในส่วนของการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยการทำหัตถการผ่าตัดในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่ง รพ.ธนบุรีมีคิวนัดผู้ป่วยตามปกติอยู่แล้วนั้น รศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ประจำศูนย์กระดูกและข้อ รพ.ธนบุรี ได้กล่าวถึงมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 ด้วยว่า “...รพ.ธนบุรีได้จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการผ่าตัดให้กับบุคลากรอย่างเพียงพอ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นหน้ากาก N95, ชุดป้องกันเชื้อ PPE, หน้ากากป้องกันใบหน้า หรือ แว่นตาป้องกันล้วนได้รับการจัดหามาให้ครบครัน ทั้งนี้แพทย์และทีมผ่าตัดจะเคร่งครัดกับการทำความสะอาดร่างกายให้ปราศจากเชื้อทุกครั้งก่อนเข้าห้องผ่าตัด ขณะที่ผู้เข้ารับการรักษาด้วยการทำหัตถการผ่าตัดทุกรายก็จะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time PCR ก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใดนำโรคมาแพร่กระจายเชื้อในห้องผ่าตัด จากนั้นการผ่าตัดจะดำเนินการได้ภายใน 24-48 ชั่วโมง อีกทั้ง รพ.ธนบุรีมีการ Screen ผู้ป่วยรับการผ่าตัดซึ่งต้องอาศัยวิสัญญีแพทย์ทุกรายตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน และยังไม่พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อเลย เราจึงมั่นใจในศักยภาพการดูแลผู้ป่วยห้องผ่าตัด รพ.ธนบุรีครับ...” รศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ประจำศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลธนบุรี

12 พฤษภาคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai