โรงพยาบาลธนบุรี บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ ลดเสี่ยงโควิด-19

ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลธนบุรี #เป็นห่วงนะ ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และดำเนินการอย่างเคร่งครัด  เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยกับผู้ที่มาใช้บริการทุกท่าน จึงได้จัดให้มีบริการ จัดส่งยาทางไปรษณีย์ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่ต้องการรับยาโดยไม่ต้องเดินทางมารับยาด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อลดความแออัดของจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล ลดการแพร่กระจายของโรค ลดการใช้พื้นที่ส่วนรวม และร่วมรณรงค์การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
 
​สำหรับการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ มีขั้นตอนดังนี้
1. โทรติดต่อผ่านเคาน์เตอร์พยาบาล พยาบาลรับทราบและขอเบอร์ติดต่อกลับ
2. พยาบาลนำแฟ้มผู้ป่วยติดต่อแพทย์ (แพทย์เจ้าของไข้ / แพทย์ท่านอื่น)
3. แพทย์ทำการติดต่อผู้ป่วยเพื่อพูดคุยพิจารณาข้อมูลและออกใบสั่งยา
4. พยาบาลแจ้งข้อมูลผู้ป่วยให้กับฝ่ายเภสัชกรรม Scan ใบสั่งยามาที่ห้องยา พร้อมระบุข้อมูลจัดส่งทางไปรษณีย์ (ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์) และแจ้งผู้ป่วยให้รอเจ้าหน้าที่การเงินติดต่อกลับเพื่อชำระค่าใช้จ่าย
5. ฝ่ายเภสัชกรรมจัดยาและตรวจสอบยา
6. ฝ่ายการเงินรับทราบข้อมูลจากภาพ Scan ประสานผู้ป่วยในการชำระค่าใช้จ่าย และยืนยันที่อยู่สำหรับการจัดส่ง
7. เมื่อผู้ป่วยชำระค่าใช้จ่ายและยืนยันที่อยู่จัดส่งแล้ว การเงินจะออกใบเสร็จรับเงินและส่งไปยังฝ่ายเภสัชกรรม
8. ฝ่ายเภสัชกรรมดำเนินการจัดส่งยา พร้อมใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ป่วยทางไปรษณีย์ หลังจากชำระเงิน 1 วัน
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ HOT LINE 1645 กด 1 หรือ 0-2487-2000 หรือ https://www.thonburihospital.com/  , www.facebook.com/thonburihospitalclub และ ทาง Line ID: @thonburihospital

9 เมษายน 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai