ประชุมใหญ่ประจำปีของสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย

ไลออน ณริภา ศรีสว่างวัฒน์

ประธานจัดงานการประชุมใหญ่

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ไลออน ณริภา ศรีสว่างวัฒน์ ประธานจัดงานการประชุมใหญ่ ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 54 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  โดยมี ไลออน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานในพิธีประชุมใหญ่ในครั้งนี้

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ประธานในพิธีประชุมใหญ่

การจัดประชุมใหญ่ประจำปีของไลออนส์สากลภาครวม ครั้งที่ 54 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15, มีนาคม 2563 ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-ดี เป็นเจ้าภาพเตรียมการประชุมใหญ่ และไลออน ณริภา ศรีสว่างวัฒน์ เป็นประธานจัดการประชุมใหญ่

โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเป็นการพบปะหารือและสังสรรค์กับมวลสมาชิกไลออนส์ในประเทศไทยทั้งประเทศ
2. เพื่อหาทางแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของไลออนส์
3. เพื่อทำการเลือกตั้งผู้นำคนต่อไปของภาครวม 310 และภาครองทั้ง6 ภาครอง และร่วมแสดง ความยินดี กับผู้ได้รับเลือกตั้ง

ในด้านกิจกรรม สโมสรไลออนส์และสโมสรลีโอในภาครวม 310 ได้ประกอบกิจกรรมตามนโยบายของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล เซ่น กิจกรรมหลักของไลออนส์สากล มีทั้งหมด 5 ด้าน ช่วยเหลือทางด้านสายตา ป้องกันโรคเบาหวาน ช่วยเหลือโรคมะเร็งในเด็ก ด้านความหิวโหย และ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งภาครวมได้ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการอบรมสัมมนาฯ เพื่อพัฒนาองค์กร ตามนโยบายไลออนส์สากล โดยทีมงาน GST, GAT, GLT และ GMT อีกด้วย

นายกอบชัย บุญอรณะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

ไลออน มงคล ธนปิยานนท์

สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ได้มีบทบาทในการสนับสนุนการพิมพ์หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และได้จัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เป็นปีที่ 25  เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการอ่านหนังสือให้กว้างขวางขึ้น และจัดกิจกรรมไลออนส์สากลบริการ เพื่อบริการให้กับผู้ยากไร้อย่างกว้างขวาง

ภายในงาน ได้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ให้กับผู้สนับสนุนการจัดการประชุมใหญ่ฯ พร้อมทั้งพิธีมอบรางวัลประกวดภาพสันติภาพ (PEACE POSTER)

สโมสรไลออนส์ในประเทศไทยมีสโมสรไลออนส์ รวมทั้งสิ้น 266 สโมสร แบ่งเป็น ภาค 310-เอ1 40 สโมสร, ภาค 310-เอ2 40 สโมสร, ภาค 310-บี 38 สโมสร, ภาค 310-ซี 46 สโมสร, ภาค 310-ดี 72 สโมสร และภาค 310-อี 60สโมสร สมาชิกรวมทั้งสิ้น 7712 คน สโมสรลีโอ41 สโมสร สมาชิกประมาณ 941 คน

14 มีนาคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai