ตัดสินการประชันภาพ Amazing 4 Stations 4 All

เมื่อวันศุกร์ที่  10  มกราคม  2563  เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกภาพ จากผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Amazing 4 Stations 4 All

มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 150 ท่าน ส่งภาพสถานีอิสรภาพ    93 ภาพ, ภาพสถานีสนามไชย   103 ภาพ, ส่งภาพสถานีสามยอด     84 ภาพ, ส่งภาพสถานีวัดมังกร   103 ภาพ รวมภาพทั้งหมด   383 ภาพ

รายนามคณะกรรมคัดเลือกการประชันภาพ Amazing 4 Stations 4 All

1.คุณอัลวิน จี   รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)

2.คุณสรลักษณ์  โสตถิโยธิน   ผู้อำนวยการกองสถาปัตยกรรม

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

3.คุณรติวัณณ  บุญประคอง  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

4.คุณสวัสดิ์  ปฏิภาณประเสริฐ  ประธานสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย

 

ผู้ชนะเลิศการประชันภาพ Amazing 4 Stations 4 All

สถานีอิสรภาพ คุณเอกรินทร์  เอกอัจฉริยะวงศ์

 

สถานีสนามไชย  คุณวีระยุทธ  พิริยะพรประภา

 

สถานีสามยอด  คุณสมบัติ  รัตนโรจน์มงคล

 

สถานีวัดมังกร คุณนุชรี  ขันทนันท์

10 มกราคม 2563


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai