เอ็กซ์คลูซีฟทริป CITIZEN - Give the Better Life #ไปกับหมากไปกับCITIZEN ร่วมช่วยเหลือเต่าพิการ และได้รับบาดเจ็บ ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรและสัตว์ทะเลหายากของท้องทะเลไทย

ในปี 2518 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จเยี่ยมราษฎร ณ เกาะมันใน จ. ระยอง พบว่าราษฎรล่าและกินเต่าทะเลเป็นจำนวนมาก พระองค์ทรงมีสาย พระเนตรอันยาวไกล จึงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์เต่าทะเล ณ เกาะมันใน โดยทรงพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์ และพระราชทานสิ่งของ เพื่อดำเนินโครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์พันธุ์เต่า โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2522 จวบจนปัจจุบัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถ และสายพระเนตรอันยาวไกล ก่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านการอนุรักษ์สัตว์น้ำ เพื่อให้ดำรงอยู่คู่ท้องทะเลไทย พร้อมมุ่งมั่นอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์น้ำ และสามารถแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม

จากการตื่นตัวและตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาในโครงการ CITIZEN - Give the Better Life ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งตะวันออก และ ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย CITIZEN รุ่น FUGU PROMASTER Limited Edition ซึ่งจัดจำหน่ายในประเทศไทยเพียง 999 เรือนในประเทศไทย ร่วมสมทบเข้าโครงการช่วยเหลือเต่าทะเลที่พิการและได้รับบาดเจ็บ ถือเป็นการสนับสนุนและต่อเนื่องจากโครงการนวัตกรรมขาเทียมของเต่าทะเล Extreme plus Sea turtle prostheses ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC)  เพื่อให้เต่าทะเลมีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถกลับมาว่ายน้ำและกลับไปใช้ชีวิตในท้องทะเล อันเป็นบ้านที่แท้จริงได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรม CITIZEN - Give the Better Life #ไปกับหมากไปกับCITIZEN โดยมี หมาก ปริญ สุภารัตน์ แบรนด์แอมบาสเดอร์ซิตี้เซ็น พร้อมด้วย คุณวิภาวรรณ และ ศรินญา มหาดำรงค์กุล ผู้บริหาร บริษัท ศรีทองพาณิชย์ จำกัด, ผอ.สุเทพ เจือละออง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตะวันออก และ รศ.สพ.ญ. ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.อ.คทา ชินบัญชร ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหัวใจสีเขียว พบกิจกรรม อีโค-ทอล์ค  (Eco Talk), เวิร์คช้อปทำถุงผ้ารักษ์โลก ณ โรงแรม เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา ในวันรุ่งขึ้นทางคณะได้เดินทางไปขึ้นเรือเพื่อออกเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัย และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตะวันออก เพื่อร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารสำคัญของเต่าทะเลและพยูน ร่วมทั้งปลูกปะการัง และไฮไลต์ของงานคือการปล่อยเต่าทะเลที่ทางศูนย์ฯ ได้รักษาอาการบาดเจ็บจนหายดีแล้วกลับคืนสู่ท้องทะเลตามธรรมชาติ ณ เกาะมันใน จ.ระยอง ซึ่งถือเป็นเกาะแห่งการเรียนรู้และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลฝั่งตะวันออกนั่นเอง

วิภาวรรณ มหาดำรงค์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีทองพาณิชย์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนาฬิกาซิติเซ็นอย่างเป็นทางการในประเทศไทย กล่าวว่า “บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม มาตลอดกว่า 30 ปี โดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ ปรัชญาแนวคิดของ ซิติเซ็น คือ Better Starts Now”  ซึ่งทางซิติเซ็น จึงจัดกิจกรรม CITIZEN - Give the Better Life #ไปกับหมากไปกับCITIZEN นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายนาฬิกา CITIZEN รุ่น FUGU PROMASTER Limited Edition นาฬิกาดำน้ำรุ่นที่ 3 ในตระกูลของ PROMASTER สนับสนุนการช่วยเหลือเต่าทะเลที่ได้รับบาดเจ็บและพิการให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงใช้ชีวิตเป็นปกติได้อีกครั้ง เป็นการช่วยต่ออายุเต่า ได้ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตภายนอกบ่อพักเลี้ยงได้อย่างมีอิสระ สามารถกลับมาว่ายน้ำและกลับไปใช้ชีวิตในท้องทะเลอันเป็นบ้านที่แท้จริงได้อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งตะวันออก และศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง หมาก-ปริญ สุภารัตน์ แบรนด์ แอมบาสเดอร์ซิตี้เซ็น และแฟนคลับผู้มีหัวใจสีเขียวมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของการทำขาเทียมเต่าทะเล ตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของขยะทะเล ที่ส่งผลร้ายแรงกับระบบนิเวศน์และทรัพยากรทางทะเล ตลอดจนช่วยกันรณรงค์ อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสัตว์ทะเลหายากของท้องทะเลไทยต่อไป ซึ่งเรายังเร่งระดมทุนช่วยเหลือโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะ”

ผอ.สุเทพ เจือละออง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตะวันออก เปิดเผยว่า “เรื่องของเต่าทะเลเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากขึ้น เพราะมีเคสที่เกิดบ่อยๆ ขณะที่ทีมบุคลากร เครื่องมือแพทย์ยังไม่พร้อมที่จะรองรับเคสได้ทั้งหมด ยิ่งในช่วงนี้มีเต่าที่รับบาดเจ็บและล้มตายจากขยะทะเล จำนวนมากถึง 30 เคสต่อเดือน ที่มา เกยตื้นโดยเฉพาะที่ระยองซึ่งมีจำนวนมากกว่าศูนย์ที่ภูเก็ต หากเต่าตัวไหนติดเชื้อรุนแรงก็ต้องแยกสถานที่พักฟื้น แม้ 90% ของเต่าเกยที่ตื้นจะไม่ตาย เพราะทางศูนย์ฯ มีเครือข่ายชาวประมงคอยแจ้งเหตุการณ์หากพบเจอ และได้มีการจัดอบรมชาวประมงเบื้องต้นในการปฏิบัติเมื่อเจอเต่าได้รับบาดเจ็บหรือป่วย ชาวประมงเหล่านี้จะให้การช่วยเหลือหน้างานก่อนที่จะถึงทีมแพทย์  ตอนนี้มีการพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อใช้มือถือให้สามารถสแกนหน้าเต่าได้ เหมือนที่สามารถสแกนลายนิ้วมือ หรือสแกนหน้าคนได้ เพื่อดูว่าเต่าตัวนี้มีประวัติการรักษาที่ไหนไหม สำหรับโครงการที่เกาะ มันในซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องสัตว์หายากและเต่าทะเล ในขณะนี้มีแผนที่จะทำโครงการดูแลเต่าที่พิการที่ไม่สามารถกลับคืนสู่ธรรมชาติได้ ให้อยู่ที่เกาะ และเริ่มทำโครงการปลูกหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของเต่าตนุเอาไว้ โดยมีบ่อ  30 ขนาดไร่ ให้เต่าได้พักฟื้น ถ้าสภาพร่างกายเต่าตัวไหนไหวที่จะกลับสู่ธรรมชาติก็จะนำไปปล่อยคืนทะเล  แต่ถ้าตัวไหนไม่ไหวต้องรับดูแลไปตลอด ก็ต้องจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา อนาคตจึงอยากให้มีกองทุนหรือให้มีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือเต่าเหล่านี้ ทุกวันนี้มีเต่าทะเลที่หายป่วยแล้วนำกลับคืนสู่ธรรมชาติ แต่ใช้งบประมาณปีละเกือบล้านบาท ต่อตัว ทั้งที่ทางศูนย์ได้งบแค่ 3 สามแสนบาทเท่านั้น  ในส่วนของโครงการวิจัยทำขาเทียมทีมงานจากหลายส่วน  ต้องร่วมทำงานดูข้อกระดูกที่เหลืออยู่ ต้องมีนักวิเคราะห์วัสดุเข้ามาช่วยทำให้ขาเทียมเปรียบเสมือนร่างกายของเต่าได้อย่างถาวร เพราะเต่าจะต้องใช้ขาหน้าในการว่ายน้ำ ถ้าใส่ขาเทียมก็ต้องศึกษาอีกหลายส่วนให้ขาเทียมว่ายได้ดีไม่ขัดแย้งกับวิถีการว่ายของเต่า ต้องมีนักชีววิทยา ทีมแพทย์ช่วยเหลือ โดยรวมแล้วเป้าหมายสูงสุดของศูนย์ฯ คือต้องการให้เต่าทะเลมีชีวิตต่อ อย่างยั่งยืนในท้องทะเลซึ่งเป็นบ้านของพวกเขา และถ้าเขาป่วยก็ต้องมีทีมแพทย์มีเครื่องมือที่ช่วยเหลือได้อย่างพอเพียงไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างทรมานในท้องทะเล”

รศ.สพ.ญ. ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ยังมีคนอีกมากมายที่ไม่ทราบว่าทำไมเราถึงต้องอนุรักษ์เต่าทะเล สัตว์ดึกดำบรรพ์แห่งท้องทะเล ตั้งแต่แรกเกิดเต่าทะเลต้องพบอุปสรรคจากธรรมชาติมากมาย ตั้งแต่วางไข่ก็จะโดนตัวตะกวดมาแอบกินไข่             หลังออกจากไข่นกก็มากิน เมื่อว่ายลงทะเลก็ยังไม่รอดโดนปลามากินอีก มีแค่บางตัวที่รอดจนโตขึ้นมามีกระดองแข็งเป็นเกราะป้องกัน แต่สุดท้ายยังต้องมาพิการและบาดเจ็บจากเครื่องมือประมงจากขยะทะเล แต่ละปี  มีเต่าทะเลที่ต้องได้รับการรักษาอยู่ในความดูแลของศูนย์เฉลี่ยปีละ 200 – 300 ตัว และเต่าเหล่านี้ไม่สามารถดำรงชีวิตในธรรมชาติได้ จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ในระยะยาว น่ายินดีที่ตอนนี้สังคมไทยเล็งเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและสัตว์โลก และพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถ โครงการวิจัยขาเทียมและดูแลรักษาเต่าพิการถือเป็นความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือเต่าทะเลพิการและได้รับบาดเจ็บให้กลับมามีชีวิต ที่ดีอีกครั้ง ทั้งภาคเอกชนที่ร่วมสมทบทุนสนับสนุนการทำงาน ทีมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ  ทั้งด้านสัตวแพทย์ ชีวกลศาสตร์ ชีวการแพทย์ มาผสมผสาน กับเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำมาซึ่งนวัตกรรมขาเทียมของเต่าทะเลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นำมาติดให้กับสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์อย่างเต่าทะเล ได้กลับมาดำรงชีวิตกลับคืนสู่ท้องทะเลซึ่งเป็นบ้านที่แท้จริงของพวกเขาอีกครั้ง”

ดร. อ. คทา ชินบัญชร นักโหราศาสตร์พยากรณ์และผู้เชี่ยวชาญเรื่องธาตุ กล่าวว่า “ยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ เพราะเป็นกิจกรรมที่ดี หลายฝ่ายร่วมมือกันช่วยเหลือเต่าทะเลซึ่งเป็นสัตว์หายากให้ได้กลับไปใช้ชีวิตคืนสู่ท้องทะเลที่เปรียบเสมือนบ้านของพวกเขา  ถือเป็นการสร้างบุญกุศลครั้งใหญ่ให้ชีวิต เพราะตามความเชื่อเต่าเป็นสัตว์มงคลที่มีอายุยืนยาว การช่วยชีวิตเต่า หรือช่วยยืดอายุเต่ามีอานิสงส์ผลบุญมากมายยิ่งนัก ทำให้ครอบครัวสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ช่วยสะเดาะห์เคราะห์ ชีวิตราบรื่น เป็นที่รักและเมตตาของบุคคลรอบข้าง  และส่วนตัวเห็นว่านาฬิกา CITIZEN รุ่น FUGU PROMASTER Limited Edition มีการออกแบบได้น่าสนใจตามศาสตร์เรื่องธาตุ โดยมีให้เลือก 5 สี ตามธาตุ อาทิ ธาตุน้ำ สีดำ สีน้ำเงิน ใช้แล้วมีพลัง มีเสน่ห์ดึงดูด  / ธาตุไม้ สีเขียว นำมาซึ่งความเจริญ งอกงาม อุดมสมบูรณ์ / ธาตุไฟ สีแดง ส่งเสริม อำนาจ บารมี โชคลาภ / ธาตุดิน สีทอง หรือ สีดำ ช่วยหนุนให้มีความหนักแน่น ก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต / และธาตุทอง สีทอง น้ำเงิน นำพาทรัพย์สิน  เงินทอง หากใครได้สวมใส่ก็จะยิ่งส่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตอย่างแน่นอน”

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ เพื่อสังคม ร่วมสนับสนุนสิ่งดีๆ เหล่านี้สามารถเป็นเจ้าของ CITIZEN รุ่น FUGU PROMASTER Limited Edition วางจำหน่ายในประเทศไทย ณ เคาน์เตอร์ซิติเซ็นในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

8 พฤศจิกายน 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai