งานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” 2560

เป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปี ในวันเพ็ญ เดือนยี่เป็ง (ตรงกับเดือน 12 ของภาคกลาง) หรือวันเพ็ญเดือนสิบสองวันลอยกระทง ณ บริเวณข่วงนคร และท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่การแสดงวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ พร้อมกับชมการประกวด "ธิดาสะเปาแก้ว สะเปาคำ” ชมการประกวด "สะเปาลอยน้ำ” แห่งเดียวในประเทศไทย การประกวดสะเปารถใหญ่ที่มีความอลังการสะท้อนถึงเอกลักษ์ของคนละกอนลำปาง ขบวนแห่ เริ่มตั้งแต่แยกก้าวจาวมาตามถนนถึงข่วงนคร และชมการแสดงความงดงามทางวัฒนธรรม

  

คำ ว่า "สะเปา” เป็นคำเดียวกับคำว่า "สำเภา” โดยทั่วไป หมายถึง เรือเดินทะเลที่ใช้แล่นด้วยใบ แต่ล้านนาจะหมายถึงเรือบรรทุก ในด้านคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของชาวล้านนา ให้ชื่อตามเอกลักษณ์ของสะเปา ที่ชาวบ้านได้จัดทำขึ้นจากคติความเชื่อที่ว่า การล่องสะเปาคือการทำทานให้แก่ผู้ล่วงลับ ขั้นตอนประดิษฐ์สะเปาของชาวล้านนา ต้องใช้กาบกล้วย มะละกอ ไม้ไผ่ หรือกระดาษแก้ว ตกแต่งและประดับประดาด้วยดอกไม้ หรือใช้กระดาษสีตัดเป็นลวดลายต่างๆ ติดด้านข้างลำสะเปา นอกจากนี้ยังมีสิ่งของอื่นๆ ที่มักใส่ลงไปในสะเปาด้วย เช่น ข้าวสุก กล้วย อ้อยควั่น ข้าวต้มจิ้ม น้ำตาล เกลือ ยาสูบ หมาก พลู ดอกไม้ ธูป เทียน และรูปสัตว์ต่างๆ เป็นต้น เพราะเชื่อกันว่าผู้ล่วงลับที่ได้อุทิศส่วนกุศลหรือบุญฝากเป็นสิริมงคลของ ตนเองในภพหน้า 

ประเพณีล่องสะเปาของชาวลำปาง มีความเชื่อว่า การล่องสะเปาะนั้น เป็นการขอขมาต่อแม่น้ำคงคา บูชาพระนารายณ์ที่รักษาแม่น้ำคงคาตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ การบูชารอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐ์ ณ หาดทรายแม่น้ำนัมมทา อันเป็นการเจริญพุทธานุสติรำลึกต่อองค์ การลอยเคราะห์หรือปล่อยเคราะห์ต้องการลดเคราะห์เสนียดจัญไร ในตัวให้ไหลล่องไปตามแม่น้ำ และเป็นการลอยเพื่อส่งของแก่บรรพบุรุษ ตามคติความเชื่อของคนโบราณในนครหริภุญไชย ที่ส่งให้แก่ญาติพี่น้องในนครหงสาวดี ในสมัยต่อมาประชาชนยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติกันจนทุกวันนี้ ร่วมถึงการล่องสะเปา เพื่ออธิษฐานของหนุ่มสาวที่ต้องการจะร่วมชีวิตกัน เมื่อทำกระทงแล้วก็ไปลอยในแม่น้ำ และอธิษฐานที่ตนปรารถนา 

เปิดฉากอย่างเป็นทางการ งานสืบสานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2560”

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ประธานผู้จัดงานฯ 

 

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ประธานผู้จัดงานฯ กล่าวรายงานต่อ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” ประจำปี 2560 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ บุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง พร้อมรับชมขบวนแห่ “สะเปาน้ำ” ขบวนสะเปาสุดยิ่งใหญ่ตระการตา ที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยจากการร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนที่ส่งสะเปาเข้าประกวดกว่า 12 ขบวน รับชมการแสดง“วัฒนธรรมสองแผ่นดิน” ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมในสมัยรัชกาลที่ 9 สู่สมัยรัชกาลที่ 10 ถ่ายทอดผ่านการแสดงบนเวทีกลางลำน้ำแม่น้ำวัง โดยนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ กว่า 500 ชีวิต

 “ล่องสะเปาจาวละกอน” ในปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ

ค่ำคืนของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 จะจัดให้มีการประกวด “แม่หญิงสะเปาแก้ว-สะเปาคำ” ซึ่งเปิดเริ่มเปิดรับสมัครแล้วที่สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง โดยรับจำนวนจำกัดเพียง 30 คนเท่านั้น เพื่อค้นหาสาวงามที่จะมาร่วมขบวนแห่ล่องสะเปาจาวละกอน บนเวทีการประกวดจัดให้มีการแสดงดนตรีของศิลปินล้านนา และการแสดงศิลปวัฒนธรรม บนเวทีข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกาจังหวัดลำปาง

ค่ำคืนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ชมประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตามีที่เดียว และแห่งเดียวในประเทศไทย ในรูปแบบของการประกวด “สะเปาน้ำ” จำนวน 12 สะเปา ที่จะมาล่องลอยกลางลำน้ำแม่น้ำวัง ตั้งแต่สะพานวัดเกาะ ถึง บริเวณเหนือเขื่อนยาง สะพานแขวนท่าน้ำสิงห์ชัย หลังโรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด จังหวัดลำปาง ภายในงานนอกจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสืบสานงานประเพณีอันดีงามดั้งเดิมของชาวล้านนาไว้แล้วยังสามารถที่จะสัมผัสถึงกลิ่นไอของ “วัฒนธรรมสองแผ่นดิน” ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมในสมัยรัชกาลที่ 9 สู่สมัยรัชกาลที่ 10 ถ่ายทอดผ่านการแสดงบนเวทีกลางลำน้ำแม่น้ำวัง

ผลการประกวดสะเปาลอยน้ำ ในงานสืบสานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน” ประจำปี 2560

รางวัลชนะเลิศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.แม่เมาะ รับเงินรางวัล 35,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

วัดบ้านดงไชย รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

 

รางวัลชมเชย 

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ชุมชนศรีชุมป่าไผ่ ร้านฮ้านแม่หญิง สมาคม อสม. อ.เมือง ร้านขะเจ้า จุ่มสะหรีเกาะคา และคุ้มเทวดา รับเงินรางวัล 20,000 บาท

นอกจากนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัด หัตถกรรมชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นของดีเมืองลำปาง ดื่มด่ำกับบรรยากาศสีสันแห่งล้านนาตกแต่งประดับประดาด้วยโคมล้านนา ซุ้มประตูป่า และโคมไฟต่าง ๆ ที่หลากหลาย บนถนนบ้านเชียงราย ตลอดงานทั้ง 3 คืน สัมผัสบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำวัง ฟังเพลงขับกล่อมตลอดงาน

ค่ำคืนวันลอยกระทง ครั้งหน้าอย่าลืมแวะมาเที่ยวงานประเพณี “ล่องสะเปา” ที่จ.ลำปาง เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด

ขอขอบคุณ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคเหนือ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง

*ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

9 พฤศจิกายน 2560


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai