กคช. ขยายเวลารับสมัครโครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย”

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากการที่การเคหะแห่งชาติจัดโครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” (Smart Living) ชิงเงินรางวัลมูลค่าร่วม 300,000 บาท และกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 แต่เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จึงได้ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ในการให้บริการอุปกรณ์ชุดทดลองที่สามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีโครงข่าย LoRaWAN รวมทั้งบริการ my4G และ C internet โดยผู้เข้าร่วมโครงการที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2 104 3551 และอีเมล iot@cattelecom.com

และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” สามารถสอบถามรายละเอียเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 06 5651 9168 แฟนเพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/nhacontest และอีเมล nhacontese@gmail.com 

5 ตุลาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai