คินเซนทริค ประเทศไทย เปิดตัวโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2562

เปิดตัวธุรกิจใหม่ของ Kincentric บริษัทที่ปรึกษาด้านภาวะผู้นำ และการสรรหาผู้บริหาร รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ และบุคลากรที่มีความสามารถ คินเซนทริคร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

Kincentric เกิดจากธุรกิจวัฒนธรรมองค์กร และการมีส่วนร่วมของพนักงาน การประเมินและพัฒนาภาวะผู้นำ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ เป็นธุรกิจตัวใหม่ของ Spencer Stuart บริษัทที่ปรึกษาด้านภาวะผู้นำและการสรรหาผู้บริหาร ซึ่งเทคโอเวอร์มาจากบริษัท Aon ในการทำธุรกรรมที่เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา และยังคงเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว Aon

Kincentric เป็นชื่อใหม่แต่มีประวัติความเป็นมายาวนานในการช่วยลูกค้าพลิกโฉมธุรกิจ และเร่งผลักดันความสำเร็จผ่านทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก พร้อมความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และเทคโนโลยีสุดล้ำ เข้ามาช่วยทุกองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พร้อมการเจริญเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืน

คุณภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน 

กรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์ของ Kincentric

คุณภาณุวัฒน์ เบ็ญเราะมาน กรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์ของ Kincentric กล่าวว่า “เป้าหมายหลักของผู้นำทุกองค์กรในปจจุบันคือการทำ  Digital Transformation  เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับสินค้าและบริหารให้ลูกค้า มีการนำ Technology ใหม่ มาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น AI, Robot, digital platform เพราะคนคือศูนย์กลางของ Transformation ที่ Kincentric Thailand เรามุ่งมั่นในการที่จะช่วยผู้นำทุกคนในเรื่อง People Transformation ทีมงานที่ปรึกษานำวิธีการใหม่ที่รวมเร็วและมีประสิทธิภาพ มาช่วยให้ผู้นำองค์กรสามารถมีโครงสร้างและวัฒนธรรมที่เอื้อกับการทำงานในโลกดิจิตอล พัฒนาหัวหน้า และพนักงานให้มีทักษาที่สำคัญและปรับตัวกับรูปแบบการทำงานในโลกดิจิตอล รวมถึงพนักงานที่มีประสบการณ์ที่ดีพร้อมทุ่มเทสร้างผลงานให้องค์กรอย่างยั่งยืน”

ด้วยประสบการอันลึกซึ้งของ Kincentric จะช่วยเติมเต็มบริการให้คำปรึกษาด้านภาวะผู้นำของ Spencer Stuart ซึ่งครอบคลุมถึงการประเมินและพัฒนาผู้บริหาร การสืบทอดตำแหน่ง CEO ประสิทธิภาพของทีมงานการกำหนดวัฒนธรรมองค์กร ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร แลชะการบริหารคนหลังควบรวมกิจกรรม ที่ผู้บริหารองค์กรชั้นนำในประไทยและต่างประเทศมากกว่า 250 องค์กร ต่างไว้วางใจให้ Kincentric ช่วยดูแลและตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพขององค์กรในหลากหลายส่วน

คุณนภัส  ศิริวรางกูร 

ผู้อำนวยการของ Kincentric Thailand

คุณนภัส  ศิริวรางกูร ผู้อำนวยการของ Kincentric Thailand กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่ทาง Kincentric ให้ความสำคัญหรือ Key Focus นั่นคือ Transformation หลายๆ องค์กรมีการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อการเติบโตมากยิ่งขึ้น รวมถึงการตอบโจทย์ลูกค้าให้ลูกค้ามีความรู้สึกดีต่อองค์กร รวมไปถึงการเติบโตที่ยั่งยืน  ซึ่งความต้องการของแต่ละองค์กรนั้นแตกต่างกันออกไป ความยากมีมากขึ้น ทาง  Kincentric จึงตอบโจทย์ลูกค้าได้ ซึ่งความหมายของ Kincentric นั้นประกอบด้วยคำว่า kin  หมายถึง คน และ centric นั่นหมายถึงศูนย์กลาง ฉะนั้น Kincentric จึงมีความเชื่อว่า “คน” เป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนธุรกิจ ถึงแม้ว่าองค์กรจะมีเทคโนโลยีพร้อมขนาดไหน แต่ถ้าขาดคนที่มีประสิทธิภาพการเจริญเติบโตก็เป็นไปได้ยาก ทาง Kincentric จึงเข้ามาช่วยพนักงานขององค์กร สร้างทุกๆ ประสบการณ์ รวมถึงความสามารถของพนักงานให้ไปจุดสูงสุดที่เขาทำได้ ซึ่งเมื่อถึงจุดนี้เขาก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถที่มีส่วนร่วมที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

โครงการค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น ทางเราได้เริ่มทำมากันมาตั้งแต่ปี 2001 และตั้งแต่มี 2005 ทาง คินเซนทริค จับมือร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อในการจัดรางวัลมีความเข้มข้นและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยในแต่ละปีทางเราจะลงไปเก็บข้อมูลกับผู้บริหาร รวมถึงพนักงานขององค์กรนั้นๆ และเชิญคณะกรรมการมาพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมดโดยที่กรรมการแต่ละท่านจะไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นข้อมูลของบริษัทใด ในปีนี้มีบริษัทเข้าร่วมโครงการเกือบร้อยองค์กร รางวัลมีทั้งต่างประเทศ และในประเทศ ซึ่งจะประกาศผลรางวัลฯ วันที่ 14 พฤศจิกายนนี้

5 ตุลาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai