พส. ปล่อยขบวนรถบรรทุกถุงยังชีพ เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

       วันนี้ (4 ต.ค. 62) เวลา 09.09 น. ณ ลานพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ นางจินตนา จันทร์บำรุง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอนันต์ ดนตรี นายชูรินทร์ ขวัญทอง รองอธิบดี และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร (อพม.กทม.) ทั้ง 50 เขต เข้าร่วมงาน

นางจินตนา กล่าวว่า อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นเครือข่ายในการทำงานด้านสังคมที่สำคัญของกระทรวง พม. ซึ่งเป็นจิตอาสาอยู่ทั่วประเทศ เมื่อเกิดปัญหาสังคมหรือภัยพิบัติต่างๆ อพม. จะร่วมเป็นกลไกของกระทรวง พม. ในการขับเคลื่อนงานด้านการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม ด้วยการชี้เป้า เฝ้าระวัง ประสานส่งต่อและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคม โดยร่วมมือกันช่วยเหลือและเยียวยา เพื่อให้เกิดปกติสุขในสังคมขณะนี้ ประเทศไทยมีผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทาง อพม.กทม. ทั้ง 50 เขตของ กทม. และภาคประชาสังคม  จึงได้ร่วมรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากประชาชนในแต่ละเขตพื้นที่ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

 นางจินตนา กล่าวต่อไปว่า วันนี้ กระทรวง พม. โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับ อพม. กทม. ทั้ง 50 เขต และภาคประชาสังคม จึงได้จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถบรรทุกถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2562  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ อพม. ได้เข้ามามีบทบาทในการเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหากลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ

“ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนร่วมกับ อพม. อาทิ การเตรียมความพร้อม ติดตาม และเฝ้าระวัง พร้อมทั้งประสานเครือข่าย อพม. แจ้งเหตุ บรรเทาทุกข์ และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อพยพ อพม. เพื่อสำรวจและอพยพกลุ่มเป้าหมาย  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการบรรเทาทุกข์เฉพาะหน้า อีกทั้งร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาผู้ประสบภัย (หลังการเกิดภัย) ออกเยี่ยมบ้านและสำรวจปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และวางแผนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป” นางจินตนา กล่าวในตอนท้าย

4 ตุลาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai