พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี รับรางวัลกินรี ครั้งที่ 12

วันที่ 27 ก.ย.62 นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ รางวัลกินรี สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ดีที่สุดเป็นประธานกล่าวในพิธีเปิด พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ โดยมีดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้มอบรางวัล ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริม สินค้าการท่องเที่ยวเพื่อไปนำสู่ ความเป็นมาตรฐานสากล และการเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันจึงได้จัดทำโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นประจำ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ รางวัลกินรี นั้น เปรียบเสมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพและยกระดับของสินค้าการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยอย่างยั่งยืน (Beyond Standard) ซึ่งมีบทบาทในการเป็นคู่คิดและเพื่อนร่วมงาน (Partner) ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการต่อยอด ขยายฐานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี  

สอบถามการเข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ทางโทรศัพท์ 0-2529-2212-3  087-3597171 facebook.com/wisdomkingfan  www.wisdomking.or.th

28 กันยายน 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai