SME วันนี้เป็นพลังสำคัญ ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่อนาคต

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ความที่เคยเป็นนักธุรกิจ SME มาก่อน จึงรู้ลึกรู้จริงว่า SME เป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศที่แท้จริง สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล หรือ “ผอ.เสือ” ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว. เห็นว่า SME มาถึงจุดเปลี่ยน โลกยุคดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้น ผู้ประกอบการต้องตื่นรู้ ตื่นตัว และปรับตัวเองให้ทัน เรียกว่าต้องแตกต่าง โดดเด่น และโดนใจลูกค้า จึงจะประสบความสำเร็จ รวมถึงต้องขวนขวายหางานวิจัยมาเสริม เอานวัตกรรมมาใส่ เอาเทคโนโลยีมาเติม เอาความคิดสร้างสรรค์มาผนวก จึงจะแข็งแรงและสำเร็จ เรียกว่า Born Strong ซึ่งการค้าของ SME จะเชื่อมโยงไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วยโลกออนไลน์อยู่แล้ว เราจึงสามารถจับลูกค้าได้ทุกมุมโลก ผ่าน อี-คอมเมิร์ช หรือแพลตฟอร์ม ที่เรียกว่า Born Global นั่นคือ เริ่มเป็นธุรกิจตั้งแต่วันนี้ได้เลย โดยพุ่งเป้าไปที่ลูกค้ากลุ่มย่อย หรือ Niche marketing ให้ได้ ...ถือเป็นมุมมองอันเฉียบคมที่นำพา SME โดดเด่นวันนี้ 

24 กันยายน 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai