วิทยาลัยเพาะช่างเยี่ยม ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน รับรางวัลสองเวทีคุณภาพ

ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ของวิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์สร้างชื่อบนสองเวทีคุณภาพ เวทีแรก ระยอง....ซ่อนสุข(Rayong’s Undiscovered Happiness) จัดโดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และอีกหนึ่งเวทีคือ โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด “ทำให้  ด้วยใจ  We Do VOLUNTEER

                  วันที่ 19 กันยายน 2562 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ประกาศผลการตัดสินสุดยอดผลงานในโครงการประกวดหนังสั้น และโครงการประกวดภาพนิ่ง หัวข้อ “ระยอง…ซ่อนสุข” (Rayong’s Undiscovered Happiness) ภายใต้โครงการ “เส้นทางแห่งความสุขกับ GC” ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 700,000 บาท โดย “ระยอง…ซ่อนสุข” เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม เผยแพร่ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนระยอง สะท้อนความสุข อัตลักษณ์ของคนระยองในมุมที่แปลกใหม่จากเดิม อีกทั้งยังช่วยต่อยอดเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัด สร้างมูลค่าและเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระยองอีกด้วย

                  สำหรับผู้ชนะเลิศโครงการประกวดหนังสั้น ประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ ทีม The Wolffilm ของนายบดินทร์ ไชยสมบัติ ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยเพาะช่าง สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ และนางสาวสมกมล แซ่โง้ว ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์กับผลงานที่ชื่อว่า   Sound Of Happiness ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท  และ ผู้ชนะเลิศโครงการประกวดภาพนิ่ง ประเภทนักเรียน/นักศึกษา ได้แก่ นางสาววรรษชล เที่ยงแท้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ครอบครัวประมง ได้รับเงินรางวัล 80,000  บาท โดยโครงการประกวดหนังสั้น-ภาพนิ่ง หัวข้อ “ระยอง…ซ่อนสุข” มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 241 ผลงาน ณ บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานระยอง

                  และในวันเดียวกัน ณ กองบัญชาการกองทัพบก กองทัพบก โดยกรมกิจการพลเรือนทหารทัพบก ก็ได้มีพิธีมอบรางวัล โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด “ทำให้  ด้วยใจ  We Do VOLUNTEER โดยมีแนวคิดคือ อาสาสมัคร (VOLUNTEER) หมายถึง ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์แห่งประชาชนและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใด บุคคลที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกัน แก้ไขปัญหาและ พัฒนาสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  และในโครงการนี้ นักศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่างได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองจากการประกวดภาพวาด คือ นางสาวไพลิน แพ่งรัก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสาขาวิชาหัตถศิลป์ได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ และสุดท้ายน้องเล็กสุดทีมหลังเลนส์จากสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ที่เข็นผลงานการเรียนรู้ภาพเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกในการเรียนชั้นปีที่ 2 ส่งผลให้หนังสั้นเรื่อง Give Form Somewhere ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดเกือบร้อยกว่าเรื่อง ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ

                  การศึกษาในยุคปัจจุบัน การเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ การมีเวทีให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกสร้างสรรค์งานตามโจทย์ปัญหาที่ถูกตั้งขึ้นแล้วยังสามารถนำผลงานที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมจึงเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างแท้จริง ต้องขอขอบคุณเวทีการประกวดทั้งสองเวทีที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น

21 กันยายน 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai