รมว.ทส.วราวุธ เปิดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองฯ ที่ จ.สุพรรณบุรี

รมว.ทส.วราวุธ ศิลปอาชา เปิดงาน “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2562”  ภายใต้แนวคิด “คืนน้ำใสให้ฝูงปลา คืนชีวาให้ชุมชน”เน้นย้ำทุกฝ่ายช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางมากขึ้น พร้อมดูแลแหล่งน้ำในพื้นที่ เพื่อลดปริมาณขยะจากบกไหลลงสู่ทะเล  

 นายวราวุธ ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (20 กันยายน 62) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดงาน “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2562” พร้อมด้วย นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายจตุพร บุรุษพัฒน์  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายภูสิต  สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ณ วัดปลายนา ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า หัวใจสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง ไม่ใช่แค่กิจกรรมในวันนี้ แต่คือการสร้างจิตสำนึกของทุกคนให้ร่วมมือกันทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางมากขึ้น รวมไปถึงลด ละ เลิกการใช้พลาสติกด้วย เนื่องจากปัญหาขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติก เป็นปัญหาสำคัญระดับโลกที่ทุกประเทศให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการแก้ไข ซึ่งปัจจุบัน คนไทยสร้างขยะ 27.8 ล้านตันต่อปี นำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ 9.58 ล้านตัน (ร้อยละ 34) กำจัดได้อย่างถูกต้อง 10.88 ล้านตัน (ร้อยละ 39)  และส่วนที่เหลืออีกประมาณ 7.36 ล้านตัน (ร้อยละ 27) ยังกำจัดไม่ถูกต้อง กลายเป็น“ขยะสะสม” ซึ่งในจำนวนนี้ พบว่า เป็นขยะพลาสติกถึง 2 ล้านตัน และเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาขยะทะเล  สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยยังขาดการจัดการขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กิจกรรมในวันนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้ร่วมกันแสดงถึงจุดยืนในการจัดการปัญหาขยะจากบนบก ไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำลำคลอง และไหลลงสู่ทะเล เพื่อสร้างระบบนิเวศที่ดีให้กับลูกหลานของเราในอนาคต

ด้านนายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวเพิ่มเติมว่า ชุมชนวัดปลายนา ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ถือเป็นตัวอย่างของชุมชนที่มีการบริหารจัดการขยะ และดูแลแหล่งน้ำที่ไหลผ่านในชุมชนของตนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเทศบาลตำบลวังน้ำซับ ตลอดจนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาคลองปลายนา รวมถึงแม่น้ำท่าจีน ให้สะอาด ปราศจากขยะ เพื่อลดปัญหาขยะบกที่อาจกลายเป็นปัญหาขยะทะเลต่อไป

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการที่มุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และการแสดงเพลงอีแซว จากศิลปินแห่งชาติ “แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์” การประกวดร้องเพลง “เยาวชน คนรักษ์น้ำ” ซึ่งในโอกาสนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดการแข่งขันร้องเพลง จำนวน 5 รางวัล พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพคลองในชุมชนวัดปลายนาด้วย

2 ตุลาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai