28ก.ย.วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก รณรงค์คนไทยช่วยขับเคลื่อนปลอดโรค100%ปี2562

โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ  สัตว์ที่ติดโรคและสามารถนำโรคไปสู่คน หรือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า เช่น กระต่าย กระรอก กระแต หนู ลิง ชะนี แพะ แกะ วัว ควาย ค้างคาว เป็นต้น ในประเทศไทยสัตว์นำโรคที่สำคัญที่สุดคือ สุนัข และแมว พบได้เกือบทุกจังหวัด ทุกฤดูไม่ใช่แค่หน้าร้อน การติดต่อเกิดจากการถูกสัตว์ที่ติดเชื้อกัด เลีย ข่วน หรือน้ำลายของสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าโดนบาดแผลหรือเยื่อเมือก เช่น เยื่อบุตา ช่องปาก เป็นต้น

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของประเทศไทย ปี 2562

            จากรายงานกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 สิงหาคม 2562 พบผู้เสียชีวิต 2 ราย ในจังหวัดสุรินทร์ และนครศรีธรรมราช พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เกิดจากถูกสุนัขกัด ข่วน แล้วไม่รีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายต่างๆ ได้เร่งสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตามพระปณิธาณศาสตราจารย์         ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

กิจกรรมสำคัญได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข แมว อายุ 2-4 เดือนขึ้นไป ให้ครอบคลุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 การทำหมันเพื่อควบคุมจำนวน การประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการกระตุ้นให้เจ้าของนำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกปี ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ามีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องจนเข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้

โรคพิษสุนัขบ้า เมื่อแสดงอาการเป็นแล้วตาย100%

ปัจจุบันไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้า จึงถือได้ว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรง แต่สามารถป้องกันได้ ดังเช่นคำขวัญ “โรคพิษสุนัขบ้า เป็นแล้วตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน” หากคนหรือสัตว์ติดเชื้อนี้จะเสียชีวิตทุกราย โดยอาการหลังจากเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ประมาณ 2-8 สัปดาห์ แต่อาจสั้นเพียงแค่  7 วันหรือยาวเกินกว่า 1 ปี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของบาดแผลและปริมาณของเชื้อที่ได้รับ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดเมื่อยตามตัว มีไข้ เจ็บเสียวหรือปวดบริเวณรอยแผลที่ถูกกัด คันอย่างรุนแรงที่แผลประชาชนควร หลีกเลี่ยงการถูกสัตว์กัดหรือข่วน แต่หากถูกกัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น เบตาดีน เพื่อช่วยลดอัตราเกิดโรค และที่สำคัญต้องรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเร็วที่สุด เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคจนครบตามที่แพทย์แนะนำ และอย่าลืมที่จะกักสัตว์ไว้ดูอาการ 10 วัน เพื่อให้มั่นใจว่าชุมชนและคุณปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 100 เปอร์เซ็นต์

28 ก.ย.2019 “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก”

กิจกรรมรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นปลูกจิตสำนึกของประชาชน ในการป้องกันตนเอง       และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างความรับผิดชอบต่อสัตว์ในกลุ่มประชาชน ในงานได้รับเกียรติจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ขอเชิญร่วมรับเสด็จ และร่วมกิจกรรมภายในงานกับกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี กิจกรรมประกวดระบายสี การเสวนาเลี้ยงใส่ใจและรับผิดชอบ กิจกรรมรักน้องหมาต้องพาเดินได้ (Dog Walk Rally) ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตสุนัข การแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้อง นักแสดง และจับรางวัลในงาน      เป็นต้น ภายใต้คำขวัญ “โรคพิษสุนัขบ้า ติดเชื้อถึงตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน” โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น.    เป็นต้นไป นอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังห่วงใยใส่ใจประชาชนจัดกิจกรรมพิเศษป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับ 500 ท่าน

คำแนะนำในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

1. เจ้าของสัตว์ สุนัข แมว ต้องพาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือน หลังจากนั้น 1 เดือน กระตุ้นซ้ำอีก 1 ครั้ง จากนั้นฉีดกระตุ้นตามกำหนดทุกปี

2. ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพัง โดยไม่ใส่สายจูง

3. ควบคุมจำนวนสัตว์เลี้ยงโดยการทำหมันแบบถาวร

4. ป้องกันตัวเองจากการถูกสัตว์กัดหรือข่วนด้วย คำแนะนำ 5 ย. คือ อย่าแหย่ ให้สุนัขโมโห โกรธ อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือ ทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ ตกใจ อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า อย่าหยิบ ชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร และ  อย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆ นอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของ หรือไม่ทราบประวัติ

 

ข้อมูลโดย กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  กองโรคติดต่อทั่วไป โทร 0-2590-3178

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สายด่วน 1422

13 กันยายน 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai