เริ่มแล้ว!! มหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัยฯครั้งที่ 2 ราชบุรีนำทัพสินค้าเกษตรจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เสิร์ฟชาวกรุง

          จังหวัดราชบุรี โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จัดงาน “มหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1” ครั้งที่ 2 นำกองทัพสินค้าเกษตรและของดีจัดแสดงและจำหน่ายให้ชาวนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้ช้อป ชิม ชม กันถึงที่ หวังเพิ่มช่องทางตลาดและรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน

  นางอังคณา ชิตะติตติ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

         นางอังคณา ชิตะติตติ กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ประกอบด้วยจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี ได้ร่วมกันจัดงาน  “มหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1” ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑  เพื่อสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของกลุ่มจังหวัด เพิ่มมูลค่าและรายได้ให้เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรและวิสากิจชุมชนในการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการนำสินค้าทางการเกษตรโดยมีกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย จำนวน 60 บูธ ประกอบด้วย ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป หัตถกรรม และสิ่งทอ

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทีน่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงดนตรีตลอดงาน กิจกรรมส่งเสริมการขาย เล่นเกมส์ชิงรางวัล การจำหน่ายสินค้านาทีทอง งานนี้ชมฟรีตลอดงาน

         สำหรับงาน “มหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1” ครั้งที่ 2 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ งานนี้ชมฟรีตลอดงาน

12 กันยายน 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai