สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดเสวนา คุยกันฉันท์วิทย์

หัวข้อ ทางเลือก “จิน กัง กง” ต่อเยาวชนในยุค ดิจิทัล  ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ อารีนา อิมแพค เมืองทองธานี โดยมี อ.บำรุง ไตรมนตรี          ประธานชมรม ยืดเส้น จิน กัง กง นายนพดล ไกรฤกษ์   รองประธานสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดร.วิทยา เจียรพันธ์ประธานศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี รศ.ดร.ดวงตา สราญรมณ์   อาจารยมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และนางสิริหงส์ เกิดสมบุญ รับหน้าที่พิธีกรบนเวที

          อ.บำรุง  ไตรมนตรี กล่าวว่า การออกกำลังกายยืดเส้น ยืดสาย ผสมผสาน แบบ จิน กัง กง ได้ยึดแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพราะสามารถออกกำลังกายได้แบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ โดยการคิดค้นท่ายืดเส้น ยืดสาย ท่าต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เลือดลมไม่ติดขัดทั่วร่างกาย มีผลดีต่ออวัยวะต่างๆ ที่สำคัญของร่างกาย เช่น ปอด ตับ ม้าม กระเพาะ หัวใจ ข้อต่อต่างๆ ถ้าได้ออกกำลังกายบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท ก็ยิ่งส่งผลให้จิตใจสงบ สดชื่น คลายความเครียดลงได้ ในยุคที่ประชาชนและเยาวชนขาดการออกกำลังกาย แต่มีชีวิตอยู่กับโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่ เกิดปัญหาต่อสุขภาพ

          นายนพดล ไกรฤกษ์ รองประธานสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ย้ำว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ ประชากรกว่า 20 % เป็นผู้สูงวัย ส่วนการใช้ชีวิตของเด็กยุคดิจิทัลก็น่าเป็นห่วง การออกกำลังกาย จึงเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสภาสมาคมฯก็ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง

          ขณะนี้บุคคลทั่วไปสามารถร่วมฝึก จิน กัง กง ได้ฟรีที่

          1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 16.30 น. – 17.30 น.

          2. ศูนย์โทรคมนาคม จังหวัดนนทบุรี ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 17.00 น. – 18.00 น.

          3. ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ส่วน 1 ได้ ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 17.00 น. – 18.00 น.

          4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี ในวันอังคาร เวลา 10.30 น. และในวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 น.

-หากสนใจจะฝึกด้วยตนเองที่บ้านสามารถฝึกได้โดยเปิดเว็บไซต์ YouTube ค้นหาคำว่า จิน กัง กง

-หากต้องการศึกษารายละเอียดของการออกกำลังกาย จิน กัง กง สามารถค้นหาได้ในเว็บไซต์ Google โดยค้นหาคำว่า บำรุง ไตรมนตรี

-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อาจารย์บำรุง ไตรมนตรี โทร 081 801 2519, 02 580 2667

16 สิงหาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai