ครม. ตั้ง "ดร.สรรเสริญ สมะลาภา" ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

สรรเสริญ เตรียมช่วยผลักดันงานต่างๆ เช่น โครงการประกันรายได้เกษตรกร เร่งรัดการส่งออก เจรจาความตกลงการค้าค้างท่อ และหนุนเศรษฐกิจสมัยใหม่ ตามนโยบายเร่งด่วน 10 เรื่องของ รมว.พาณิชย์ หลัง ครม. ตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี    

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อข้าราชการการเมืองและกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามที่พรรคร่วมรัฐบาลเสนอมา โดย ดร.สรรเสริญ สมะลาภา รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์

ในเรื่องนี้ ดร.สรรเสริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เผยว่า จะช่วยงาน ตามนโยบาย 10 เรื่อง ที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้คือ เรื่องที่ 1 ผลักดันโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกสินค้า 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เรื่องที่ 2 จะเน้นการดูแลราคาสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการและผู้บริโภค เรื่องที่ 3 จะเร่งรัดการส่งออกสินค้าและบริการ เรื่องที่ 4 เร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีที่ยังค้างท่อ เรื่องที่ 5 เดินหน้าระบบ e-filing เพื่อให้การจดทะเบียนและการให้บริการของกระทรวงพาณิชย์ ง่าย สะดวก รวดเร็ว เรื่องที่ 6 เร่งรัดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เรื่องที่ 7 ผลักดันเศรษฐกิจสมัยใหม่ เช่น ดิจิทัล, ไบโอ อีโคโนมี, กรีน อีโคโนมี, แชร์ริ่ง อีโคโนมี, ครีเอทีฟ อีโคโนมี และการค้าออนไลน์ เรื่องที่ 8 ผลักดันร้านค้าปลีกรายย่อย (โชห่วย) ให้เป็นสมาร์ทโชห่วย เรื่องที่ 9 มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจภาคบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เช่น ร้านอาหาร สปา ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ภาพยนตร์ เพื่อผลักดันออกสู่ตลาดต่างประเทศ และเรื่องที่ 10 จะใช้กลไกการประชุมต่างๆ เช่น การประชุมผู้บริหารกระทรวง การประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.พาณิชย์) เป็นต้น ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ให้เดินหน้า

ดร.สรรเสริญ จะเริ่มช่วยงานทันที โดยเฉพาะโครงการประกันรายได้เกษตรกร การดูแลราคาสินค้าและบริการให้เป็นธรรมกับผู้บริโภค พร้อมทั้งเร่งรัดการส่งออกสินค้าและบริการผ่านกลไกต่างๆ โดยเฉพาะการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ กรอ.พาณิชย์ ที่จะมีระบบการติดตามสถานการณ์การค้าไทย รวมถึงวิกฤติจากสงครามการค้าโลก และสงครามการเงินโลก 

รวมถึงการเร่งรัดการเจรจาข้อตกลงการค้าอยู่ซึ่งเริ่มขับเคลื่อนแล้ว เช่น การประชุมรัฐมนตรีมนตรี ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซป) ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศคือ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา นายจุรินทร์ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานที่ประชุม สามารถผลักดันให้ที่ประชุมตัดสินใจระดับนโยบายได้ 3-4 เรื่อง

ดร.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ การช่วยงานเรื่องเศรษฐกิจสมัยใหม่และการค้าออนไลน์ คือนโยบาย ที่นายจุรินทร์ให้ความสำคัญเช่นกัน

ทั้งนี้ ดร.สรรเสริญ จบปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ สาขานโยบายการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชีย จากมหาวิทยาลัยแคลร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจของธนาคารโลกประจำกระทรวงการคลัง เข้าสู่การเมืองสังกัดพรรค ปชป. ในปี 2544 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 3 สมัย งานด้านการเมืองเคยเป็นรองโฆษกพรรค รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (เงา) รองหัวหน้าพรรค รองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ รองประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

14 สิงหาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai