พช.พระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการดันโอท็อปสู่ตลาดอาเซียน

นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ในขณะนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้มี โครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญา และ นวัตกรรม ขึ้นระหว่างวันที 26 กรกฏาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เพื่อต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับผู้ประกอบการ ด้านตัวสินค้าและการขยายช่องทางการตลาด  สอดรับกระแสโลกการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาท ของ  Ecommerce  ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์  ตอบสนองทั้ง ในส่วนของ online  และ  offline  ดังนั้นโครงการนี้จึงทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยของผู้ประกอบการ สามารถแข่งขันทางการค้า ให้สินค้าโอท็อปสามารถเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียน

งานจะเริ่มรับสมัคร ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม และไปอบรมกันต่อที่สํานักงาน เออีซี  เทรดเซ็นเตอร์ อาคาร1 ชั้น5  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2562 โดยงานจะถูกจัดขึ้นภายใต้แนวความคิด “ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ภูมิปัญญาสากลสู่อาเซียน” ( Wisdom  Grown to Asean )  ซึ่งใน งานจะมีกิจกรรม  การพัฒนาความรู้ความเข้าใจ โดยการวางรากฐานพัฒนาต่างๆ พร้อมคําแนะนํา  ส่งเสริมการขยายตลาดแบบออนไลน์ ทั้งในประเทศ และ สู่ตลาดอาเซียนก่อน โดยจะทําการคัดสรรสินค้าต้นแบบ 30 ราย เพื่อเข้าสู่ตลาดออนไลน์ เพื่อเป็นต้นแบบในการทําการตลาด แบบบูรณาการ ทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์  

“เราจัดเต็มนำร่องโครงการ อบรมผู้ประกอบการ สินค้าโอทอป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มศักยภาพทางการตลาดพร้อมคัดสรรสินค้าโอท็อปพระนครศรีอยุธยาต่อยอดสินค้าเปิดตลาดอาเซียน ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญา และนวัตกรรม ในกิจกรรมย่อย พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน  กิจกรรมจะมุ่งเน้นการต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการโอท็อป ด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล  ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อเปิดตลาดทางการค้า สอนแบบวิเคราะห์ เจาะลึก และการลงมือทำ การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก โครงการ AEC TRADE CENTER  ซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมุ่งเน้นสินค้าเด่นของจังหวัด  สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-336-542/ 095-834-8389” นางสาวสุวรรณา กล่าว

24 กรกฏาคม 2562


บริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด
138, 140 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
MEDIA NETWORK Co.,Ltd
138, 140 Soi Anamai Srinakarin Road Suanluang Suanluang Bangkok 10250
Tel. 02 721 4417 Fax. 02 721 5516
E-mail : phototechthailand@gmail.com


ติดต่อโฆษณาหรือข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 721 4417 , 097 921 2929 คุณขวัญ

แฟนเพจ Phototech Magazine


ออกแบบโดย touronthai